img

แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า แคมเซียมธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูก

img
  • Admin
  • 30/Sep/2021 07:00 pm
  • Bones & JOINT
  • 0 View

แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า แคมเซียธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกคนไทยเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมากถึง 25%ของประชากรทั้งหมด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการได้รับปริมาณแคลเซียมที่ไม่เพียงพอในแต่ละวันถึงแม้ว่าจะกินอาหารครบถ้วนทั้ง 5หมู่แล้วก็ตามด้วยเหตุนี้ทำให้การบริโภคแคลเซียมในรูปแบบอาหารเสริมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพื่อให้ได้รับแคลเซียมครบถ้วนเพียงพอ และอาจช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุนและเสริมสร้างมวลกระดูกได้

แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่มีความต้องการที่จะบริโภคแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติโดยประกอบไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสในรูปแบบของผลึกไฮดรอกซีอาปาไทด์ธรรมชาติซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกระดูกและฟันของมนุษย์มากที่สุดและยังมีคอลลาเจนที่สามารถช่วยฟื้นฟูกระดูกอ่อนผิวข้อต่อต่างๆได้อีกด้วย จากการศึกษาพบว่ากระดูกปลาทะเลเป็นแหล่ง แคลเซียมที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีที่สุด โดยไม่มีผลข้างเคียงตามมากระดูกปลาทูน่าแหล่งแคลเซียมที่ดี

จากการศึกษาแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่ามีทั้งแคลเซียมและฟอสฟอรัสปนอยู่ด้วยกัน จึงช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคล เซียมได้ โดยแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์สร้างกระดูกและเพิ่มความหนาแน่นให้กระดูก จากการทดลองในสัตว์ทดลองที่อยู่ในช่วงให้นมลูกที่ได้รับแคลเซียมจากกระดูกปลาเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ได้รับแคลเซียมจากกระดูกปลามีการเสริมสร้างกระดูกและความหนาแน่นของมวลกระดูกเพิ่มขึ้น และมีการกักเก็บแคลเซียมไว้ในร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญ ฉะนั้นการเสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่อาจช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุน


ผงกระดูกปลาทูน่ามีองค์ประกอบที่สำคัญคือแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง โดยใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมสารอาหารแคลเซียมเพิ่มให้กับร่างกาย เนื่องจากแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามาถสร้างได้เองต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ซึ่งแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม ผักบางชนิด ปลาที่บริโภคได้ทั้งตัว ปลาซาร์ดีนกระป๋อง เป็นต้น จะเห็นว่าสังคมไทยมีการรับประทานปลาทั้งกระดูกเพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมมาเป็นระยะเวลานาน อาทิ ปลาตะเพียนต้มเค็ม ปลาซาร์ดีนกระป๋อง โดยไม่มีรายงานถึงอันตรายต่อร่างกาย และปัญหาทางสุขภาพแต่อย่างใด

กระดูกปลาทูน่าเป็นแหล่งแคลเซียมจากธรรมชาติโดย พบว่า โครงสร้างของผงกระดูกปลาทูน่ามีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมฟอสเฟตในกลุ่ม Orthophosphate ที่มีโครงสร้างแบบไฮดรอกซีอะพาไทด์ (Hydroxyapatite) ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่พบทั่วไปในกระดูกสัตว์ เช่น โค กระบือ ปลา รวมถึงกระดูกมนุษย์ ดังนั้นแคลเซียมในรูปแบบผลึกไฮดรอกซีอาปาไทด์จึงมีโครงสร้างใกล้เคียงกับกระดุกมนุษย์มากที่สุด


ข้อมูลแหล่งอ้างอิง
  • ภาวิตา จินตนานฤมิตร ทวีศักดิ์เตชะเกรียงไกร และพรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของไบโอแคลเซียมจากก้างปลาทูน่าโดยวิธีการสกัด, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2564. Aug 2021
  • Panan Suntornsaratoon, Narattaphol Chroenphandhua, and Nateetip Krishnamraa.Fortified tuna bone powder supplementation increases bone mineral density of lactating rats and their offspring. J sci Agric 2018; 98:2027-2034

Tags:
คอลลาเจนไดเปปไทด์100% ความมหัศจรรย์ที่คุณยังไม่รู้
กินคอลลาเจนไดเปปไทด์ นวัตกรรมบำรุงอาการข้อเข่าเสื่อม